Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Kotły typu ES-KA (40-999 kW)


Kotły wodne typu ES-KA służą do podgrzewania wody ciepłem wywiązującym się w procesie spalania paliwa w kotle. Podgrzana woda służy do ogrzewania mieszkań, hali i innych pomieszczeń poprzez instalację centralnego ogrzewania, która może być z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody o temperaturze do 100oC z naczyniem wzbiorczym na max. ciśnienie statyczne: 0,2 MPa (20m sł. wody) dla kotłów ES-KA II serii, tj. o pow. ogrzew. 4, 6, 8, 10m2. 0,25 MPa (25m sł. wody) dla kotłów ES-KA III serii, tj. o pow. ogrzew. 14, 18, 20, 22, 38, 50m2. 

 

Podstawowym paliwem stosowanym do opalania kotłów ES-KA jest węgiel kamienny długopłomienny sortymentu orzech węgiel 0I i 0II typ 31,2 klasa 60/9 do 60/12. W kotłach ES-KA II serii (4, 6, 8, 10m2) jako podstawowe paliwo można stosować także mieszaninę (w stosunku 1:1) węgla kamiennego długopłomiennego sortymentu orzech węgiel 0I i 0II typ 31, klasa 60/9 do 60/12 i koksu. Paliwem zastępczym, które można stosować do opalania kotłów ES-KA jest węgiel kamienny sortymentu groszek I węgiel 31,2 SKI – 60/9 do 60/12. Do opalania kotłów ES-KA III serii jako paliwa można używać drewna, trocin drzewnych, a także węgla kamiennego długopłomiennego w/w sortymentów i klas z pewną domieszką drobniejszego węgla.

 

Węgiel brunatny Brykiet Drewno Węgiel kamienny

Szybki Kontakt

 

 

 

ul. Szafirowa 34

82-310 Elbląg

 

tel./fax: +48 55 233 30 84

kom.: +48 505 046 096

e-mail: m.marstal@o2.pl